Aleksandra Vuković Kačar

Aleksandrina biografija

 

Aleksandra Vuković se je po zaključenem študiju zaposlila v borzno-posredniški družbi INTARA, kjer je pridobila številne izkušnje iz področja vrednostnih papirjev in trgovanja s finančnimi instrumenti. Po ustanovitvi družbe za upravljanje INTARA DZU in njenih pooblaščenih investicijskih družb se je aktivno vključila v upravljanje premoženja investicijskih družb ter postala direktorica pooblaščene investicijske družbe Mercata 1.

Od leta 2002 je bila zaposlena na Slovenski odškodninski družbi kot vodja oddelka za pravne in kadrovske zadeve, kjer je poglobila svoje znanje s področja upravljanja podjetij in gospodarskega prava.

Svojo poslovno pot je leta 2005 nadaljevala na Zavarovalnici Triglav, kjer je bila vrsto let zadolžena za korporativno upravljanje Skupine Triglav, kot članica projektnih skupin pa je ves čas svoje zaposlitve na zavarovalnici svetovala tudi v njenih prevzemnih postopkih, tako v Sloveniji kot na tujem.

Od leta 2015 je zaposlena na P&S CAPITAL, kjer na podlagi svojih dolgoletnih bogatih izkušenj opravlja storitve pravnega svetovanja domačim in tujim strankam glede vprašanj povezanih s prevzemi, prodajami in drugimi zadevami korporativnega prava.

Tekoče govori angleško, srbsko in hrvaško.

Glavni sektorji: Finančni sektor, upravljanje s premoženjem, investicijski skladi, zavarovalništvo.

Mednarodne izkušnje

Luksemburg, Bolgarija, Češka, Hrvaška, Srbija, BiH, Črna Gora, Makedonija in Albanija

Izobrazba

 • Pravna fakulteta Ljubljana – Univerzitetni diplomirani pravnik
 • Ministrstvo za pravosodje RS – Pravniški državni izpit

Izkušnje

 • INTARA DZU – vodja pravne službe, namestnica direktorja
 • Slovenska odškodninska družba – vodja oddelka za pravne in kadrovske zadeve
 • Zavarovalnica Triglav – direktorica pravne pisarne za odvisne družbe, vodja pravne pisarne za odvisne zavarovalne družbe
 • P&S CAPITAL – glavna pravna svetovalka
 • Članica in predsednica v nadzornih svetih v številnih slovenskih in tujih podjetjih

Projekti

 • Več kot 15 let izkušenj s skrbnimi pravnimi pregledi in forenzičnimi preiskavami v Sloveniji in tujini.
 • 20+ finančnih in poslovnih skrbnih pregledov v Sloveniji in tujini.
 • Svetovala je pri več kot 25 prodajah, prevzemih in preoblikovanjih podjetij v Sloveniji in tujini.
 • Sodelovala je pri projektih lastninskega preoblikovanja več zavarovalnic in drugih podjetij v Sloveniji.
 • Več kot 15 let izkušenj pri nadziranju številnih podjetij v Sloveniji in tujini.
 • Več kot 10 let izkušenj pri poslovanju in korporativnem upravljanju mednarodne skupine.

Aleksandra Vuković Kačar

Glavna pravna svetovalka
22 let izkušenj