Tomaž Bukovac

Tomaževa biografija

 

Tomaž Bukovac je diplomiral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani leta 2010, z diplomskim delom iz tematike vrednotenja podjetij. Na isti fakulteti je nadaljeval z izobraževanjem na podiplomskem magistrskem študiju, smer Management. Trenutno piše magistrsko nalogo.

V času študija je pred prihodom v P&S CAPITAL izkušnje s področja računovodstva in financ pridobival v računovodstvu podjetja BTC.

V oktobru leta 2013 se je kot analitik redno zaposlil v podjetju P&S CAPITAL, kjer je pripravljal makroekonomske analize za različne države, profile različnih trgov in industrij, projekcije in multiplikatorje za vrednotenje in poglobljene finančne analize ter sodeloval pri finančnih skrbnih pregledih.

Januarja leta 2015 je v podjetju P&S CAPITAL postal Samostojni analitik. Od takrat je sodeloval že na več projektih prodaje lastništva podjetij iz različnih dejavnosti, kjer je aktivno udeležen v vseh korakih procesa ter tudi pri prodaji NPL portfelja.

Sodeluje pri pripravi načrtov finančnih prestrukturiranj, neodvisnih pregledih poslovanja ter finančnih skrbnih pregledih tako v Sloveniji kot v tujini.

Maja leta 2016 je bil povišan na pozicijo Svetovalca in junija 2018 v Samostojnega svetovalca.

Tekoče govori angleško, nemško, hrvaško in srbsko.

Glavni sektorji: turizem, zavarovalništvo, gradbeništvo, proizvodnja plastičnih izdelkov in telekomunikacijska industrija.

Mednarodne izkušnje

Hrvaška in Avstrija

Izobrazba

 • Ekonomska fakulteta Ljubljana, smer Finančni management – poslovne finance – Diplomirani ekonomist (UN)

Izkušnje

 • P&S CAPITAL (od oktobra 2013 do začetka leta 2015) – Analitik
 • P&S CAPITAL (od januarja leta 2015 do maja 2016) – Samostojni analitik
 • P&S CAPITAL (od maja 2016 do junija 2018) – Svetovalec
 • P&S CAPITAL (od junija 2018 do danes) – Samostojni svetovalec

Projekti

 • 70+ projektov vrednotenja podjetij v Sloveniji in tujini.
 • 20+ finančnih in poslovnih skrbnih pregledov v Sloveniji in tujini.
 • Svetovanje naročnikom pri 15+ različnih prodajnih/nakupnih M&A postopkih, vključno s prodajo/nakupom NPL portfelja.
 • Izvedba skrbnih pregledov in analize izterjave večjih in manjših portfeljev slabih posojil.
 • Priprava pripomb o primernosti izvedenskih mnenj v sodnih postopkih.
 • Izvedba načrtov finančnega prestrukturiranja v skladu z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP).

Tomaž Bukovac

Samostojni svetovalec
10 let izkušenj