Združitve in delitve

Združitve in delitve

V času globalnih trgov združitve (pripojitve ali spojitve) predstavljajo pogost način za širitev podjetja, ki pa je hkrati zelo tvegan postopek, saj v primeru, da je slabo voden, lahko privede do zniževanja vrednosti ali pa celo do velikih finančnih problemov združenega podjetja. Zato je zelo pomembno, da je proces voden profesionalno, kar našim strankam omogočajo naši strokovnjaki na osnovi lastnih metodologij in postopkov.

Po drugi strani občasno podjetja želijo prenesti posamezne lastne dejavnosti na nove pravne osebe s ciljem osredotočanja na osnovne dejavnosti podjetja. Če teh neključnih dejavnosti ne želijo prodati, obstaja možnost delitve oziroma izločitve.
Svetovalne storitve pri združitvah in delitvah podjetij zajemajo:

  • iskanje in ocenjevanje ciljnih podjetij
  • vrednotenje podjetij za določitev menjalnih razmerij
  • ocena pričakovanih sinergijskih učinkov (povečanje prihodkov, izboljšanje učinkovitosti, prodaja poslovno nepotrebnih sredstev, izboljšan dostop do kapitalskih trgov)
  • svetovanje pri združitvenih in delitvenih postopkih (pravno in finančno)
  • strukturiranje transakcij

Sorodne novice

Reference

Cimos
Transakcije s podjetji
Gorenje
Glavni, Transakcije s podjetji
Paloma
Glavni, M&A, Transakcije s podjetji
Petrol
Glavni, Pravno svetovanje, Transakcije s podjetji, Vrednotenje
SavaRe
Glavni, Transakcije s podjetji
Žito
Glavni, M&A, Transakcije s podjetji