Transakcije s podjetji

Predstavitev dejavnosti

V okviru svetovanja pri transakcijah s podjetji svetujemo pri prodajah, nakupih, združitvah, izločitvah, poprevzemnih aktivnostih in aktivnostih pred javno prodajo delnic. Storitve izvajamo posebej za vsako posamezno fazo transakcije (skrbni pregled, vrednotenje podjetja, analize upravičenosti nakupa oziroma prodaje, strukturiranje finančne konstrukcije posla ter priprava pravnih in drugih dokumentov) ali pa vodimo postopek kot celoto. Poleg kvalitetnih storitev je naša prednost tudi, da opravljamo storitve na trgih Jugovzhodne in Vzhodne Evrope, kar nam je omogočilo pridobitev številnih mednarodnih kontaktov in obsežnih izkušenj pri izpeljavi kapitalskih transakcij in izvedbi storitev, povezanih s prodajo in nakupi podjetij. Tako je kapitalska donosnost in učinkovita izvedba postopka za naročnika vedno naš primarni cilj.

V okviru transakcij s podjetji ponujamo vrhunske storitve, ki jih opravljajo visoko usposobljeni strokovnjaki, na podlagi številnih izkušenj, pridobljenih tako doma kot v tujini. Storitve opravljamo v Sloveniji in na ciljnih trgih Hrvaške, Srbije, Črne gore, Bosne in Hercegovine, Albanije, Makedonije, Kosova, Bolgarije, Ukrajine in Romunije, posamezne projekte pa smo uspešno zaključili tudi v Italiji, Avstriji, Španiji, Veliki Britaniji in Združenih državah Amerike.

Kontaktna oseba za vse nadaljnje informacije o svetovanju pri transakcijah je Dean Mikolič, direktor, na telefonski številki  01 234 33 00 ali na elektronskem naslovu info@p-s.com.

Sorodne novice

Reference

Cimos
Transakcije s podjetji
Gorenje
Glavni, Transakcije s podjetji
Paloma
Glavni, M&A, Transakcije s podjetji
Petrol
Glavni, Pravno svetovanje, Transakcije s podjetji, Vrednotenje
SavaRe
Glavni, Transakcije s podjetji
Žito
Glavni, M&A, Transakcije s podjetji