Prodaje in nakupi/prevzemi podjetij – SPLETNIK

Prodaja podjetij

  • Priprava dokumentov za prodajo
  • Aktivno trženje podjetja
  • Ocena prispelih nezavezujočih ponudb
  • Izbira kupcev in skrbni pregled
  • Pogajanja in zaključek transakcije

Nakupi/prevzemi podjetij

  • Iskanje primernih tarč
  • Analize in vrednotenje za nakup
  • Priprava nezavezujoče ponudbe
  • Skrbni pregled in zavezujoča ponudba
  • Pogajanja in zaključek transakcije

 

Prodaja oz. nakup/prevzem podjetja ima dolgoročne posledice za lastnike in podjetje. Zato je pomembno, da je postopek izpeljan učinkovito in strokovno. Naši finančni in pravni strokovnjaki ves čas postopka svetujejo lastnikom ali investitorjem in jih usmerjajo k čim bolj učinkoviti izbiri postopkov za optimalno prodajo ali nakup/prevzem.

Pri prevzemu podjetja vedno svetujemo tako, da bo prevzemnik imel dolgoročne koristi iz te transakcije.

Reference

 
 

Sorodne novice