Prodaje in nakupi podjetij

Prodaja podjetij

  • Priprava dokumentov za prodajo
  • Aktivno trženje podjetja
  • Ocena prispelih nezavezujočih ponudb
  • Izbira kupcev in skrbni pregled
  • Pogajanja in zaključek transakcije

Nakupi podjetij

  • Iskanje primernih tarč
  • Analize in vrednotenje za nakup
  • Priprava nezavezujoče ponudbe
  • Skrbni pregled in zavezujoča ponudba
  • Pogajanja in zaključek transakcije

Prodaja podjetja in nakup podjetja imata dolgoročne posledice za lastnike in podjetje samo. Zato je pomembno, da je postopek izpeljan učinkovito in strokovno. Naši finančni in pravni strokovnjaki ves čas postopka svetujejo lastnikom ali investitorjem in jih usmerjajo k čim bolj učinkoviti izbiri postopkov za optimalno prodajo/nakup. Prav tako nudimo učinkovito in zanesljivo svetovanje, kadar se odločate za prevzem podjetja. Prevzemi podjetij namreč predstavljajo pogost način za širitev podjetja, kjer mora biti vsaka poteza skrbno načrtovana.

Reference

 
 

Sorodne novice