Dokapitalizacija
Pridobivanje dodatnega kapitala

Dokapitalizacija /pridobivanje dodatnega kapitala

  • Oblikovanje ustrezne strukture financiranja
  • Identifikacija primernih virov in potencialnih investitorjev
  • Pogajanja in strukturiranje transakcije
  • Izpeljava transakcije in zaključitev postopka

Kadar želi podjetje pridobiti prek dokapitalizacije sveži kapital za širitev svojih aktivnosti, za reorganizacijo poslovanja ali za kateri koli drugi namen, je bistvenega pomena, da podjetje identificira primerne vire kapitala glede na namen financiranja in hkrati potencialnim investitorjem svojo zgodbo predstavi na ustrezen in njim zanimiv način. Le tako je lahko dokapitalizacija uspešna.

Reference

 
 

Sorodne novice