Oblikovanje novih poslovnih modelov

Oblikovanje novih poslovnih modelov

  • Kateri poslovni model maksimira vrednost podjetja
  • Kje naj podjetje nastopa v vrednostni verigi
  • Kakšen stroškovni model je potreben za ustvarjanje donosov
  • Kakšna organizacijska struktura in zmogljivosti so potrebne za uspeh

Oblikovanje novega poslovnega modela je proces povečanja prednosti in ustvarjanja vrednosti s sočasnimi in vzajemnimi podpornimi spremembami. Na ravni dodane vrednosti za naročnika lahko te spremembe obravnavajo izbiro ciljnega segmenta kupcev, ponudbe izdelkov ali storitev in modela prihodkov. Na ravni operativnega/poslovnega modela je poudarek na tem, kako doseči dobičkonosnost, konkurenčno prednost in ustvarjanje vrednosti.

Reference

Semenarna
Terme čatež
btc
žito
intereuropa
nama
dsu
sidg
riko
sanolabor
vipava