Oblikovanje novih poslovnih modelov

Oblikovanje novih poslovnih modelov

  • Kateri poslovni model maksimira vrednost podjetja
  • Kje naj podjetje nastopa v vrednostni verigi
  • Kakšen stroškovni model je potreben za ustvarjanje donosov
  • Kakšna organizacijska struktura in zmogljivosti so potrebne za uspeh

Oblikovanje novega poslovnega modela je proces povečanja prednosti in ustvarjanja vrednosti s sočasnimi in vzajemnimi podpornimi spremembami. Na ravni dodane vrednosti za naročnika lahko te spremembe obravnavajo izbiro ciljnega segmenta kupcev, ponudbe izdelkov ali storitev in modela prihodkov. Na ravni operativnega/poslovnega modela je poudarek na tem, kako doseči dobičkonosnost, konkurenčno prednost in ustvarjanje vrednosti.

Reference

Semenarna
Terme čatež
btc
žito
intereuropa
nama
dsu
sidg
riko
sanolabor
vipava

Sorodne novice

P&S CAPITAL je uspešno svetoval pri prevzemu podjetja OC IMP Klima d.o.o.

P&S CAPITAL je uspešno svetoval Orange Climate B.V. Netherlands pri prevzemu podjetja OC IMP Klima, Slovenia.

V procesu prevzema je P&S CAPITAL opravil pravni in davčni skrbni pregled podjetja OC IMP Klima, skupaj z vrednotenjem nepremičnin in osnovnih sredstev, ter svetoval kupcu pri nabavnem postopku namenske družbe in po prevzemni finančni strukturi, ob tem pa zagotavljal pravno in finančno svetovanje skozi celotni proces prevzema.

read more