Po podatkih EUROSTAT-a je junija leta 2010 v primerjavi z mesecem prej med državami EU največjo rast gradbenega sektorja zabeležila Romunija (16,5%), sledili sta ji Španija (7,2%) in Poljska (4,5%). Na ravni EU je rast tega sektorja beležilo osem držav članic, šest pa je zaznalo padec. Med slednjimi so največje zmanjšanje doživele Madžarska (2,3%), Nizozemska (1,8%) in Slovenija (1,6%). V povprečju se je gradbena proizvodnja v juniju leta 2010 v primerjavi z majem leta 2010 v evroobmočju povečala za 2,7%, v EU pa za 3,5%.

Vir: BankNews.ro