Notice: Undefined variable: background_color in /home/dgue01/domains/p-s.com/public_html/wp-content/themes/hazel-child/tag.php on line 31
>
28Oct2015

Charles Seville, direktor Fitch Rating’s sovereign group, je izjavil, da lahko ukrajinska hryvnia do konca leta depreciira za 10% zaradi »razumljivo slabega« zaupanja v valuto. Medtem ko uradniki, vključno s Premierjem Mykolo Azarovom zatrjujejo, da…

Read More
28Oct2015

Nacionalni proizvajalec in distributer električne energije, državni Hidroelectrica, je konec prejšnjega tedna vložil zahtevo za insolventnost. S tem je, kot v tem tednu poročajo lokalni mediji, šokiral gospodarstvo in presenetil oblasti. Obvestilo je pripravilo ministrstvo…

Read More
28Oct2015

Bolgarija bo novembra ponudila v prodajo svoj 33% lastniški delež v dveh bolgarskih elektrodistribucijskih podjetjih, ki sta obvladovani s strani češkega elektro-operaterja CEZ. Balkanska država namerava s prodajo zbrati preko 51 mio EUR. Po podatkih…

Read More
28Oct2015

Bolgarsko ministrstvo za finance je za svetovalce pri izdaji obveznic, ki jih država načrtuje izdati letos, izbralo banke BNP Paribas, HSBC in Raiffeisen. Vse tri banke so bile izbrane za organizacijo in prodajo državnih obveznic….

Read More
28Oct2015

Vodilni kadri v Bolgariji so ocenili leto 2011 kot leto poglabljajoče se krize. 71 odstotkov od 500 vprašanih meni, da je bilo leto 2011 v splošnem slabše od leta poprej. Rezultati ankete izražajo pesimizem, od…

Read More
28Oct2015

Industrijska proizvodnja v Bolgariji je zabeležila rast v višini enega odstotka v septembru 2011 v primerjavi s preteklim mesecem, v katerem je industrijska proizvodnja upadla za dva odstotka. Na letni ravni je obravnavani indikator zabeležil…

Read More
27Oct2015

Zunanjetrgovinski primanjkljaj republike Bolgarije se je v mesecih od januarja do avgusta letos skrčil za 63,8% glede na enako obdobje v prejšnjem letu in sicer na 1,13 mrd BGN iz 3,13 mrd BGN v letu…

Read More
27Oct2015

Skladno z izjavo, ki jo je na svoji spletni strani objavila ukrajinska centralna banka, je bruto domači proizvod v Ukrajini avgusta 2011 zrasel za 7,5 %. Rast je bila posledica dobre letine, industrijske proizvodnje in…

Read More
27Oct2015

V izjavi za javnost je Centralna banka Ukrajine sporočila, da se je ukrajinski bruto zunanji dolg v prvem polletju letos povečal za 5,1%, zaradi padca hryvnie in izdaje evro-obveznice. Višina dolga je 1. Julija letos…

Read More
27Oct2015

Bolgarska Vlada je sprejela poročilo o makroekonomskih kazalcih za prvo polletje 2011. Poročilo vsebuje najnovejše podatke, ki kažejo, da je gospodarska rast Bolgarije v prvim kvartalu letos ter v zadnjih treh kvartalih lani skupno znašala…

Read More