Novice

Finance

P&S CAPITAL je uspešno svetoval pri prevzemu podjetja OC IMP Klima d.o.o.

P&S CAPITAL je uspešno svetoval Orange Climate B.V. Netherlands pri prevzemu podjetja OC IMP Klima, Slovenia.

V procesu prevzema je P&S CAPITAL opravil pravni in davčni skrbni pregled podjetja OC IMP Klima, skupaj z vrednotenjem nepremičnin in osnovnih sredstev, ter svetoval kupcu pri nabavnem postopku namenske družbe in po prevzemni finančni strukturi, ob tem pa zagotavljal pravno in finančno svetovanje skozi celotni proces prevzema.

read more

Uporaba modela inovativne strategije v slovenskih podjetjih

Uporaba modela inovativne strategije v slovenskih podjetjih

V času ko podjetja tekmujejo v zelo zahtevnem in hitro spreminjajočem se poslovnem okolju je ustrezna strategija in njena dobra implementacija ključna za uspeh v prihodnosti. Tradicionalni modeli za načrtovanje in aplikacijo strategijo izgubljajo na uporabnosti, saj niso več tako učinkoviti kot so bili.
P&S CAPITAL je razvil lasten model inovativne strategije, ki omogoča dolgoročno rast slovenskih podjetij, s ciljem na povečevanju vrednosti za lastnike.

read more

Ocenjevanje vrednosti za namen iztisnitve po Zakonu o gospodarskih družbah

Ocenjevanje vrednosti za namen iztisnitve po Zakonu o gospodarskih družbah

Ocenjevanje za namen iztisnitve je v Sloveniji je po eni strani določeno z zakonodajo (Zakon o gospodarskih družbah – ZGD), ki pa ne opredeljuje dovolj natančno te tematike. S tem namenom je P&S CAPITAL analiziral dobre prakse v ZDA kjer imajo veliko izkušenj z vrednotenjem za namen iztisnitve ter analizirali kakšen način vrednotenja je najbolj primeren za ta namen.

read more

Po Bolgariji, tudi Romunija preložila prevzem evra

Zaradi slabih gospodarskih razmer in vse večje negotovosti znotraj EU so najvišji predstavniki Romunije izrazili zaskrbljenost, da država ni pripravljena na sprejem enotne valute do leta 2015, kot je bilo prvotno načrtovano. Bukarešta si bo po najboljših močeh še...

read more

Romania fulfils IMF criteria

Odgovorni mož Mednarodnega denarnega sklada (MDS) za Romunijo, Jeffrey Franks, je zadovoljen z napredkom pri izpolnjevanju pogojev države, ki je med najbolj zadolženimi pri MDS. Napovedana rast ostaja 1,5% za leto 2011, ki je posledica povečanih izvoznih aktivnosti,...

read more