Vlada Romunije namerava dvigniti koncesnine za skladiščenje zemeljskega plina, pretovor surove nafte in mineralnih surovin in s tem pridobiti v naslednjih štirih letih 371 mio USD. Vlada namerava dvigniti koncesnine za pretovor surove nafte iz sedanjih 10% prihodkov na 15%, medtem ko za skladiščenje zemeljskega plina pa iz sedanjih 3% na 5%.

Vlada želi s povišanjem koncesnin povečati prihodke iz naslova energetike in s tem izboljšati javne finance. Vlada bi rada v prihodnjem letu znižala proračunski primanjkljaj pod 3% BDP-ja in s tem izpolnila zahteve Mednarodnega monetarnega sklada in Evropske Unije. Poleg tega ima romunska Vlada v načrtu odprodajo dveh državnih energetskih družb, in sicer Romgaz SA (proizvajalec zemeljskega plina) in OMV Petrom SA (naftna družba). S prihodki iz naslova odprodaje obeh družb, namerava romunska Vlada vlagati v infrastrukturne državne projekte.

Vir: Bloomberg