V izjavi za javnost je Centralna banka Ukrajine sporočila, da se je ukrajinski bruto zunanji dolg v prvem polletju letos povečal za 5,1%, zaradi padca hryvnie in izdaje evro-obveznice. Višina dolga je 1. Julija letos znašala 123,4 mrd USD, medtem ko je ta na začetku leta 2011 bil enak 117,3 milijard USD. Državni zunanji dolg se je v prvem polletju letos povečal iz 24,9 mrd USD na 27,3 mrd USD. Zunanje zadolževanje ukrajinskih bank se je v enakem obdobju znižalo iz 28,1 mrd USD na 27,5 mrd USD.

Vir: Bloomberg