V juliju je podjetje ACH d.d. doseglo dogovor o prodaji IT podjetja Perftech, podjetju RRC, ki prav tako deluje v IT panogi in je v lasti g. Tomažina. Podjetje RRC je za 2,1 milijona EUR kupilo 90% lastniški delež, od tega 80% lastniški delež od podjetja ACH d.d. in dodatnih 10% od zasebnega manjšinskega lastnika. Podjetje P&S CAPITAL je bilo v vlogi ekskluzivnega svetovalca pri prodaji ter je poskrbelo, da je bil postopek voden profesionalno in da sta bili obe strani zadovoljni z dosežno ceno.

Podjetje Perftech ponuja IT rešitve, ki pokrivajo vse potrebe modernih podjetij in zagotavlja informacijske storitve za izvajanje teh rešitev, skupaj z gradnjo potrebne informacijske infrastrukture. Perftech je pomemben igralec v segmentu IT storitev, ki so namenjene MSP.

Po uspešnem zaključku transakcije podjetji Perftech in RRC skupno zaposlujeta okoli 100 zaposlenih in generirata okoli 9 milijonov EUR letnih prihodkov.