Ocenjevanje za namen iztisnitve je v Sloveniji je po eni strani določeno z zakonodajo (Zakon o gospodarskih družbah – ZGD), ki pa ne opredeljuje dovolj natančno te tematike. Zato je potrebno pogledati teorijo in prakso v ZDA, ki imajo na tem področju največ izkušenj. Tamkajšnja praksa ni enoznačna, saj je najpomembnejše pravilo v sodnih postopkih sodna praksa oziroma, kako se odločajo sodniki, kar se zelo razlikuje po njihovih posameznih zveznih državah. Zato tudi ocenjevalci zastopajo različne poglede.
Čeprav je dosedanja teorija vrednotenja ocenjevanja v Sloveniji zagovarjala, da se pri oceni poštene vrednosti ne smemo uporabiti nobenih diskontov, v P&S CAPITAL menimo, da to ni pravilno, saj so bila ta mnenja izdelana le na osnovni podlagi le delnega poznavanja ameriške teorije in prakse.
Zato ocenjujem, da bi bilo strokovno ustrezno uporabiti odbitek za pomanjkanje likvidnosti (tržljivosti), ki se uporablja pri vrednotenju večinskih lastniških deležev, in tudi premijo za kontrolo, ne bi pa smeli uporabiti diskonta za pomanjkanje tržnosti, ki se uporablja pri vrednotenju manjšinskih lastniških deležev, in diskonta za manjšinskega lastnika.