19. Novembra 2014 je P&S CAPITAL organiziral konferenco z naslovom »Preboj slovenskih zadolženih podjetij – Obdržati in prestrukturirati podjetja ali odprodati slaba posojila?«. Na konferenci so domači in tuji strokovnjaki ter investitorji razpravljali in iskali rešitve za nedonosna posojila (NPL).