BARC anketa uporabnikov načrtovanja 2018

Jedox AG, vodilni ponudnik programske opreme za planiranje je v letu 2018 po svetovni anketi uporabnikov planiranja prejel izjemne ocene. Jedox je skupno prejel 22 najvišjih ocen v pomembnih ključnih kazalnikih uspeha kot so “Business Value”, “Business Benefits”, “Project Length”, in “Self-service” v treh različnih skupinah za BI-usmerjene produkte, k rešitvam usmerjeni produkti za planiranje, in v skupini evropskih ponudnikov. Rezultati predstavljajo še en velik korak v seriji dobrih ocen preteklih let in utrjuje že zastavljeno pot napredka in rasti.

“Jedox je prejel izvrstne ocene v številnih ključnih kazalnikih uspeha, kar utrjuje njegovo pozicijo vodilnega ponudnika rešitev CPM-ja (»corporate performance managment«) in planiranja”, je bil komentar Dr. Christiana Fuchsa, višjega podpredsednika in vodje analitike ter upravljanja podatkov v BARC. “Nadpovprečen delež uporabnikov doseže poslovne koristi, kot so zmanjšane potrebe po sredstvih za načrtovanje, izboljšano zadovoljstvo zaposlenih, zmanjšano kompleksnost planiranja, izboljšana integracija načrtovanja z poročanjem/analizo ter izboljšana integracija strateškega in operativnega planiranja z uporabo Jedoxa v primerjavi z drugimi ponudniki načrtovanja.”