CEZ AS, največji proizvajalec električne energije na češkem načrtuje investicije v višini 400 milijonov evrov, s čimer bo do konca leta 2012 zaključil izgradnjo 600 megavatnega kompleksa vetrnih elektrarn v Dobrogei, v južni Romuniji,. Celotna vrednost investicije v ta projekt bo znašala preko 1,1 milijarde evrov.

OMV Petrom SA, največja naftna družba v Romuniji načrtuje do leta 2014 investirati med 0,8 in 1,2 milijarde evrov letno v začetek razvoja globokomorskega projekta Neptun v Črnem morju. Glede na posodobljeno strategijo do leta 2021, ki jo je poslal na Borzo v Bukarešti naj bo Petrom med leti 2014 in 2016 raziskoval možnosti obnovljive energije, ter »nekokonvencionalne« možnosti do leta 2016. Med letu 2016 in 2021 pa načrtuje raziskovanje in Črnega morja in proizvodne možnosti.

AXA SA, druga največja evropska zavarovalna skupina, načrtuje v letu 2012 v Romuniji investirati okoli 15 milijonov evrov.
Podjetje načrtuje širitev zavarovalniške mreže, za kar bo zaposlilo približno 230 novih svetovalcev. Podjetje je že aprila dokapitaliziralo svojo Romunsko družbo z 9,5 milijoni evrov.

Vir: Bloomberg