Industrijska proizvodnja v Bolgariji je zabeležila rast v višini enega odstotka v septembru 2011 v primerjavi s preteklim mesecem, v katerem je industrijska proizvodnja upadla za dva odstotka. Na letni ravni je obravnavani indikator zabeležil 1,5 odstotno rast. Podrobneje, na vrhu lestvice industrijskih proizvodov so v mesecu septembru na letni ravni vozila, proizvodni stroji in oprema, sledi pa ji rudarski sektor (14,1% oziroma 7,7% glede na avgust 2010). Največji padec je v mesecu septembru dosegla tekstilna industrija (14,3%). V primerjavi z letom 2005 (bazno leto) je industrijska proizvodnja v avgustu 2011 v Bolgariji (101,3) pod povprečjem 27-ih držav EU (103,2). Bolgarija na tem področju močno zaostaja za najnovejšimi članicami EU.

Vir: Sofiaecho, Eurostat