Ekonomska rast v tretji četrtini leta 2011 je bila višja od tiste, ki jo je pričakoval statistični inštitut v Bolgariji. BDP se je v tretji četrtini povečal za 0,3 odstotke glede na drugo četrtino v letošnjem letu, letna rast pa je bila zabeležena v višini 1,6 odstotka, kar je za 0,3 odstotne točke preseglo pričakovanja. Bruto dodana vrednost v obravnavanem četrtletju glede na enako četrtletje v letu 2010 je zabeležila 2,3 odstotno rast. Največ je prispeval sektor avtomobilske industrije in transporta v višini 6,5 odstotka, rudarstvo in industrija 4,2 odstotka. Gradbeništvo je doživelo največji padec in sicer v višini 5,1 odstotka, sledile pa so mu kmetijske dejavnosti s padcem v višini 2,3 odstotka. BDP je v tretji četrtini znašal 21 milijard BGN (10,7 milijard EUR).

Vir: Sofiaecho