Bonitetna agencija Standard & Poor (S&P) je spremenila obete za Slovenijo iz negativnih v stabilne, medtem ko je ohranila dolgoročno in kratkoročno bonitetno oceno te države, na A-/A-2.
S&P je izboljšala tudi projekcijo gospodarske rasti za Slovenijo za obdobje 2014-2016 od 0,9% do 1,5%. Stabilna napoved temelji na pričakovanjih, da bo vlada nadaljevala s konsolidacijo javnih financ, prestrukturiranjem bančnega sektorja in izvajanja strukturnih reform in privatizacijo podjetij v državni lasti.