Jedox dosega odlične ocene in 96-odstotno stopnjo priporočil.

Matrika 2021 BPM Vendor Landscape Matrix prepoznava Jedox kot uveljavljenega ponudnika z odlično splošno oceno strank in 96-odstotno stopnjo priporočil strank.

Namen matrike BPM Vendor landscape matrix je zagotoviti sliko stanja vseh glavnih akterjev, njihovega statusa na trgu in osredotočenosti njihovih ponudb v točno določenem trenutku. Matrika BPM Vendor landscape matrix zajema finančno, strateško in operativno upravljanje uspešnosti v skupnem poročilu. Informacije so predstavljene v zbirni tabeli, skupaj s komentarji posameznih ponudnikov, kontrolnimi oznakami atributov in ocenami zadovoljstva strank, zbranimi v okviru letne raziskave BPM Pulse Research Study.