P&S Valuation

Podjetje P&S je za pokrivanje svojega procesa vrednotenja podjetij, ki temelji na najsodobnejših konceptih vrednotenja, razvil rešitev P&S Valuation, ki pokriva dohodkovni, na diskontiranju pričakovanih donosov temelječi, koncept vrednotenja.

Vrednotenje podjetij na enostaven način

P&S Valuation v eni rešitvi, na eni platformi pokriva metodološko dohodkovni proces vrednotenja podjetja, ki zajema dolgoročno načrtovanje poslovanja in načrt ostalih elementov, ki vplivajo na vrednost podjetja, do določitve diskontne stopnje, izračuna reziduala, do izračuna sedanje vrednosti bodočih denarnih tokov in ocene vrednosti. Rešitev zaokrožijo prednastavljeni povzetki in rezultati načrtovanja ter ocenitve vrednosti podjetja.

Vrednotenje

  • Določitev diskontne stopnje
  • Izračun reziduala
  • Ocena presežnih naložb in osnovnih sredstev
  • Izračun sedanje vrednosti
  • Izračun ocene vrednosti

Poročila

  • Povzetki in rezultati načrtovanja
  • Ocene vrednosti
  • Povprečja scenarijev
  • Načrt denarnih tokov

 

Temelji na platformi Jedox

P&S Assistant temelji na platformi Jedox, ki kot mednarodni partner s svojo platformo za učinkovito upravljanje poslovanja nudi podporo več kot 130.000 uporabnikom v 25 državah. Več o platformi Jedox si lahko preberete na naši internetni strani.

VEČ O JEDOXU