P&S Startup

Razumevanje povezave med tveganjem in donosnostjo je ključno za dobro sprejemanje odločitev ter posledično usmerjanje v projekte, ki podjetju dodajajo vrednost. Za sprejemanje odločitev, ki temeljijo na simulacijah in ne zgolj občutkih, je tu P&S Startup.

P&S Startup za odločevalce

P&S Startup omogoča simulacijo tveganj in pričakovanih rezultatov (donosnosti). Analiza tveganja je del vsake odločitve, ki jo sprejmemo, saj smo nenehno soočeni z negotovostjo, saj, čeprav imamo dostop do različnih informacij, ne moremo natančno napovedati prihodnosti.

P&S Startup omogoča oceno vrednosti projekta na osnovi pričakovanih denarnih tokov, ki je ključno orodje vsakega odločevalca, za najzahtevnejše uporabnike pa je na voljo simulacija ocene vrednosti Startup podjetij, z uporabo lastno razvite metodologije P&S CAPITAL.

Temelji na platformi Jedox

P&S Assistant temelji na platformi Jedox, ki kot mednarodni partner s svojo platformo za učinkovito upravljanje poslovanja nudi podporo več kot 130.000 uporabnikom v 25 državah. Več o platformi Jedox si lahko preberete na naši internetni strani.

VEČ O JEDOXU