P&S Planning

S poenostavljenim in transparentnim delom v podjetju lahko naredimo enako pa tudi več v krajšem času in z minimalnimi napakami. Spoznajte P&S Planning !

P&S Planning olajša življenje

Finančnim in planskim oddelkom, kjer so Excelove razpredelnice še vedno številka 1 za načrtovanje, analiziranje in spremljanje, je napredna rešitev P&S Planning dobrodošla integrirana nadgradnja. Proces načrtovanja je brez napak in pomanjkljivosti namesto v tednih, izdelan v dnevih, kar vzpodbuja samostojnost in ohranja nadzor, s tem pa krepi želeno zaupanje.

S programsko rešitvijo P&S Planning si olajšamo življenje s tem, da prihranimo veliko dragocenega časa, ki ga lahko namenimo drugim obveznostim, recimo analiziranju vsebin.

 

Priprava poslovnega načrta z enim mahom

P&S Planning v eni rešitvi, na eni platformi omogoča pripravo letnega oz. večletnega poslovnega načrta podjetja, preko poljubno podrobnega ali globalnega načrta posameznih elementov poslovanja in bilance stanja. Vse načrtovane kategorije se odrazijo v načrtu izkaza poslovnega izida ter bilance stanja, kazalnikov poslovanja ter v načrtu denarnega toka. P&S Planning omogoča dinamično določitev glavnih kategorij planiranja, kakor tudi dinamično prilagajanje specifikam posameznega podjetja.

Temelji na platformi Jedox

P&S Assistant temelji na platformi Jedox, ki kot mednarodni partner s svojo platformo za učinkovito upravljanje poslovanja nudi podporo več kot 130.000 uporabnikom v 25 državah. Več o platformi Jedox si lahko preberete na naši internetni strani.

VEČ O JEDOXU