P&S Assistant

Potrebujete produkt in hkrati rešitev, ki predstavlja vašega osebnega asistenta, ki je z vami kadarkoli in kjerkoli? Spoznajte P&S Assistant

Dostop do ključnih vpogledov

Velikokrat je količina podatkov v računovodskih sistemih in na vnosnih maskah moteča in časovno zahtevna. Vsakodnevne delovne rutine pa ne smejo zaostajati zaradi pomanjkanja časa in odsotnosti odgovornih oseb in ravno to je prednost P&S Assistant. Dostop do ključnih vpogledov na dokumente ter enostavno potrjevanje preko spletnega vmesnika na računalniku, tablici ali GSM telefonu.

 

Ena rešitev, vsi podatki

P&S Assistant v eni rešitvi, na eni platformi pokriva vse od zajema prejetih računov, priprave plačilnih nalogov, spremljanja pogodb oz. projektov in neplačanih računov, pa do načrta denarnega toka ter spremljanja poslovanja preko prednastavljenih poročil izkaza poslovnega izida in bilance stanja.

Nekaj prednosti

Potrditev prejetih računov
Potrditev prejetih računov

 • V realnem času povezava z ERP-om
 • Definiran proces potrjevanja računov
 • Možnost pregleda vsebine računa v PDF

Potrditev plačilnih nalogov
Potrditev plačilnih nalogov

 • Spremljanje in upravljanje plačilnih nalogov
 • Določite datuma in izbira TRR-ja za poravnavo posameznega računa
 • Pregled odprtih plačilnih nalogov

Pregled neplačanih računov
Pregled neplačanih računov

 • Spremljanje odprtih prejetih in izdanih računov
 • Možnost spreminjanja datuma plačila računa
 • Pregled računov po vrsti dokumenta in statusu

Pregled projektov/pogodb
Pregled projektov/pogodb

 • Vsebinsko spremljanje projektov
 • Možnost pregleda projektov na različnih nivojih podrobnosti
 • Spreminjanje statusa projekta in s tem vpliv na izdajo računa

Načrt denarnega toka
Načrt denarnega toka

 • Avtomatsko generiran načrt prilivov in odlivov na podlagi zajetih računov v ERP-u
 • Možnost ročnega vnosa sprememb
 • Pregled dejanskih tokov za nazaj

Poročilo o poslovanju
Poročilo o poslovanju

 • Prednastavljena poročila izkaza poslovnega izida, bilance stanja, analitike stroškov
 • Možnost vnosa planskih podatkov in spremljanje uresničitve načrta

Kontrolna orodja
Kontrolna orodja

 • Generirana kontrolna opozorila o neusklajenosti podatkov v ERP-u z Jedoxom

....in še mnogo več.
....in še mnogo več.

Temelji na platformi Jedox

P&S Assistant temelji na platformi Jedox, ki kot mednarodni partner s svojo platformo za učinkovito upravljanje poslovanja nudi podporo več kot 130.000 uporabnikom v 25 državah. Več o platformi Jedox si lahko preberete na naši internetni strani.

VEČ O JEDOXU