Vrednotenje za temeljne analize delnic

Vrednotenje za temeljne analize delnic

Za delnice podjetij, ki kotirajo na borzi, ocenjujemo njihovo temeljno (fundamentalno) vrednost, na osnovi katere ocenjujemo precenjenost ali podcenjenost tržne cene glede na njeno pravo oziroma temeljno vrednost. V postopku vrednotenja upoštevamo prednosti, slabosti, nevarnosti in priložnosti obravnavanega podjetja, ki jih ocenimo na osnovi analize podjetja in panoge, ter razmere na kapitalskih trgih.

VREDNOTENJE ZA TEMELJNE ANALIZE DELNIC, za namen:

  • določanja najpomembnejših elementov strategije obravnavanega podjetja
  • oblikovanja investicijske strategije naložbenikov
  • odločanja za nakup oziroma prodajo
  • priprave na kotacijo na borzi

Sorodne novice

Reference

Elan
Glavni, Vrednotenje
Petrol
Glavni, Pravno svetovanje, Transakcije s podjetji, Vrednotenje