Upravljanje naložb

Upravljanje naložb

Izkušnje z upravljanjem sklada zasebnega kapitala, skupaj z obsežnimi izkušnjami in znanjem finančnega svetovanja in izkušnjami v regiji jugovzhodne Evrope, so nas pripeljale do iskanja in upravljanja naložb skladov zasebnega kapitala na individualni ravni in znotraj bazena zainteresiranih vlagateljev.

V zadnjih 26 letih je P&S CAPITAL pridobil pomembne reference na področju upravljanja naložb v mala in srednje velika podjetja v Sloveniji. Te reference in izkušnje v regiji jugovzhodne Evrope, so nas pripeljale do vzpostavitve sklada zasebnega kapitala kot ločene poslovne dejavnosti v okviru P&S GROUP. Leta 2006 je P&S CAPITAL postal sponzor P&S East Growth Luksemburg SICAR SCA sklada zasebnega kapitala, ki je bil osredotočen na naložbe v srednje velikih podjetjih storitvenega sektorja v Ukrajini, Romuniji in Bolgariji. V letu 2015 je sklad dosegel konec svoje življenjske dobe in je trenutno v procesu izstopanja iz svojih naložb. Kljub likvidaciji sklada, smo še vedno aktivni na področju iskanja novih investicijskih priložnosti v regiji.

P&S CAPITAL je dejaven na področju skladov zasebnega kapitala kot ponudnik storitev investicijskega svetovanja individualnim in institucionalnim strankam, ki si prizadevajo za ohranitev in povečanje vrednosti svojega premoženja.

Sorodne novice

Reference

Cimos
Transakcije s podjetji
Gorenje
Glavni, Transakcije s podjetji
Paloma
Glavni, M&A, Transakcije s podjetji
Petrol
Glavni, Pravno svetovanje, Transakcije s podjetji, Vrednotenje
SavaRe
Glavni, Transakcije s podjetji
Žito
Glavni, M&A, Transakcije s podjetji