Nakupi in prodaje slabih posojil (NPL)

Nakupi in prodaje slabih posojil (NPL)

Potem ko je finančna in bančna kriza prizadela Slovenijo smo svoje storitve razširili tudi na področje svetovanja pri prodaji in nakupu nedonosnih/slabih posojil (NPL). P & S CAPITAL nudi storitve in sodeluje s strankami, od individualnih investitorjev do finančnih in drugih institucij, ki so želijo prodati ali kupiti slaba posojila (NPL-e). Sodelujemo s kupci in prodajalci, ki prodajajo ali kupujejo posamezna nedonosna posojila (single corporate NPLs) ali s portfelji nedonosnih posojil.

Z vključenostjo v večje število poslov v Sloveniji in preko sodelovanja s tujimi investitorji, smo dobili izkušnje na področju razumevanja edinstvenih pogojev v poslu nakupov in prodaj, bodisi NPL portfeljev, bodisi nedonosnih posojil posameznih podjetij.

Nudimo celotno področje transakcijskih storitev, od pravnega svetovanja za vrednotenje slabih kreditov in njihovega zavarovanja.

Sorodne novice

Reference

Cimos
Transakcije s podjetji
Gorenje
Glavni, Transakcije s podjetji
Paloma
Glavni, M&A, Transakcije s podjetji
Petrol
Glavni, Pravno svetovanje, Transakcije s podjetji, Vrednotenje
SavaRe
Glavni, Transakcije s podjetji
Žito
Glavni, M&A, Transakcije s podjetji