Nakupi in prodaje podjetij

Nakupi in prodaje podjetij

Prodaja ali nakup podjetja predstavljata prelomno točko v življenjskem ciklu vsakega podjetja in imata dolgoročne posledice tako za njegove lastnike kot za podjetje samo. Zato je bistvenega pomena, da je postopek prodaje oziroma nakupa podjetja izpeljan učinkovito in strokovno. Slabo vodenje teh postopkov ima namreč praviloma za posledico manjši izkupiček lastnikov pri prodaji oziroma preplačilo lastniškega deleža pri nakupu podjetja.

Dodana vrednost profesionalno vodenega in koordiniranega postopka prodaje oziroma nakupa podjetja pa ni zgolj v končnem finančnem izkupičku oziroma prihranku, temveč se pogosto kaže tudi v uspešnem zaključku transakcije, ki bi sicer obstala na mrtvi točki. Naši strokovnjaki s številnimi izkušnjami s področja vodenja prevzemnih in nakupnih postopkov prevzamejo vodenje celotnega postopka, vključno s koordinacijo izvajalcev posameznih storitev (pravnimi in davčnimi svetovalci, ocenjevalci vrednosti) ter lastnikom ali investitorjem ves čas postopka svetujejo in jih usmerjajo k čim bolj učinkoviti izbiri pristopov in sredstev za dosego končnega cilja.

Naše prednosti pri vodenju prevzemnih in nakupnih postopkov so predvsem stalna prisotnost v investitorskih krogih ter zgrajena mreža kontaktov tako med podjetniki kot med investitorji doma in v tujini, odlično poznavanje potreb podjetij in hkrati mentalitete investitorjev ter številne izkušnje pri mednarodnih transakcijah, tako za naše stranke kot za lastne investicijske potrebe.

Najpomembnejše aktivnosti v okviru vodenja postopkov prodaje oziroma nakupa podjetja so naslednje:

Prodaja podjetja

 • preliminarna analiza podjetja
 • preliminarna analiza potencialnih kupcev
 • analiza ključnih dejavnikov vrednosti podjetja in z njimi povezana tveganja
 • oblikovanje prodajne strategije
 • priprava predstavitvenih materialov za prodajo (teaser in memorandum), ki privabijo investitorje
 • iskanje in kontaktiranje investitorjev
 • koordinacija postopkov, ki jih opravijo posamezni potencialni investitorji (koordinacija skrbnih pregledov)
 • vodenje pogajanj
 • analiziranje prejetih ponudb
 • izpeljava transakcije in zaključitev postopka

Nakup podjetja

 • seznanitev s potrebami in željami investitorja ter določitev ciljev postopka
 • sistematična analiza in identifikacija potencialnih ciljnih podjetij glede na strateške potrebe in zahteve investitorja
 • vzpostavitev stika z izbranimi ciljnimi podjetji in pridobitev ustreznih informacij
 • izvedba skrbnega pregleda ter analiza ključnih tveganj
 • vrednotenje ciljnega podjetja
 • oblikovanje ponudbe za transakcijo
 • pogajanja in strukturiranje transakcije
 • izpeljava transakcije in zaključitev postopka

Sorodne novice

Reference

Cimos
Transakcije s podjetji
Gorenje
Glavni, Transakcije s podjetji
Paloma
Glavni, M&A, Transakcije s podjetji
Petrol
Glavni, Pravno svetovanje, Transakcije s podjetji, Vrednotenje
SavaRe
Glavni, Transakcije s podjetji
Žito
Glavni, M&A, Transakcije s podjetji