Prestrukturiranje in insolventnost

Prestrukturiranje in insolventnost

Pravni svetovalci P&S imajo mnogo izkušenj s svetovanjem strankam glede vseh zadev, povezanih z javnimi in zasebnimi podjetji, ki slabo poslujejo oz. so v težavah. Strankam (bankam, upnikom in dolžnikom) svetujemo pri procesih finančnega prestrukturiranja za doseganje likvidnosti in solventnosti dolžnika. Svetujemo jim tako pri izbiri kot obsegu dovoljenih in nujnih ukrepov. Poleg tega strankam pomagamo pri pripravi potrebne dokumentacije za finančno prestrukturiranje (npr. poročil o ukrepih finančnega prestrukturiranja, krovnega sporazuma o prestrukturiranju (MRA), načrta za finančno prestrukturiranje itd.). V primerih kompleksnega finančnega prestrukturiranje polno sodelujemo tudi z našo ekipo finančnih strokovnjakov.

Imamo potrebno strokovno znanje za izvajanje vseh vrst transakcij prestrukturiranja, vključno z moratoriji, prestrukturiranjem dolgov, konverzijami dolga v lastniški kapital, prestrukturiranjem dolgov s transakcijami s področja korporativnih financ (npr. odkupi, M&A, novimi kapitalskimi naložbami itd.), prestrukturiranjem s pomočjo postopkov zaradi insolventnosti in drugimi oblikami prestrukturiranja kapitala.

Strankam nudimo tudi pravne nasvete za skrbno pripravo in izbiro preventivnih ukrepov, s katerimi se izognejo oz. odpravijo dejavnike, ki bi lahko povzročili insolventnost podjetja. Poleg tega strankam, ki poslujejo z družbami v insolvenčnih postopkih ali pa v njih nastopajo kot upniki, nudimo pravne nasvete o upravljanju in zavarovanju terjatev. Svetujemo pri vseh oblikah postopkov zaradi insolventnosti, prestrukturiranju dolga, financiranju podjetij v težavah, prevzemih/prodajah podjetij v težavah, formalnih postopkih zaradi insolventnosti, izven sodnem prestrukturiranju in refinanciranju ter trgovanju s slabimi dolgovi.

Sorodne novice