Nakupi in prodaje slabih posojil (NPL)

Nakupi in prodaje slabih posojil (NPL)

Posojilni portfelji v težavah so postali ustaljen naložben razred mnogih vlagateljev v problematične terjatve. Pravna ekipa P&S nudi vso potrebno pravno pomoč v povezavi z nakupi ali prodajami slabih dolgov, med drugim:

  • Skrben pravni pregled posojilne dokumentacije in vključevanje ugotovitev pregleda v transakcijske dokumente;
  • Ocena pravne veljavnosti terjatve in predvidenega roka za njeno iztožljivost;
  • Ocena izvršljivosti zavarovanja in predvidenega roka za njegovo sodno uveljavitev;
  • Priprava, usklajevanje in revidiranje različnih transakcijskih dokumentov (npr. sporazumov o varstvu zaupnosti, pisem o nameri, pogodb o odkupu terjatve) in drugih povezanih dokumentov.

Sorodne novice