Korporativno pravo

Korporativno pravo

Na ravni organov vodenja in nadzora svetujemo glede širokega razpona gospodarskopravnih zadev, vključno s strateškimi korporativnimi vprašanji, tekočimi korporativnimi zadevami, nastopom in prenehanjem mandata članov organov vodenja in nadzora, odgovornosti članov teh organov, poglobljenimi forenzičnimi preiskavami, različnimi politikami in kodeksi ravnanja, M&A, prevzemi, iztisnitvami manjšinskih delničarjev, skupnimi vlaganji (»joint ventures«), prodajami sredstev, javnimi ponudbami (IPO), privatizacijami in prestrukturiranjem različnih poslovnih subjektov na vseh stopnjah njihovega poslovanja, od ustanovitve do prenehanja, ter splošnimi vprašanji korporativnega upravljanja.

P&S nudi pravno pomoč podjetjem pri pripravi vseh potrebnih pravnih dokumentov ter pri pripravi in usklajevanju različnih vrst gospodarskih pogodb, delničarskih sporazumov in opcijskih sporazumov.

Sorodne novice