Delovno pravo

Delovno pravo

Svetovalci P&S so vam na voljo tudi s hitro in pragmatično pravno pomočjo pri vsakodnevnih težavah s področja delovnega prava, ki so pogosto prepletene z drugimi področji prava, še posebej gospodarskim pravom (v povezavi z M&A transakcijami, odpoklicem članov organov vodenja, prenosom podjetij ipd.). Veliko pozornosti posvečamo zmanjševanju tveganj oz. svetovanju strankam glede odnosov z zaposlenimi še preden ti privedejo do težav. Naša ekipa vam svetuje glede vseh vidikov delovnega prava, od začetka do konca delovnega razmerja, hkrati pa nudi nasvete o najboljših ukrepih ob upoštevanju pravnih tveganj, praktičnih poslovnih premislekov ter ciljev posamezne stranke.

Storitve:

  • Pomoč pri korporativnem prestrukturiranju in načrtovanju reorganizacije;
  • Priprava in revidiranje pogodb o zaposlitvi, sporazumov o prenehanju delovnega razmerja, odpovedi delovnega razmerja z vodilnimi delavci in drugimi zaposlenimi;
  • Presoja odgovornosti članov organov vodenja in nadzora;
  • Priprava splošnih aktov iz področja delovnega prava;
  • Pomoč pri prenosu podjetij in zaposlenih;
  • Drugi splošni nasveti glede zaposlovanja.

Sorodne novice