Prestrukturiranje podjetij

Prestrukturiranje podjetij

V Sloveniji je pojem prestrukturiranja podjetja tesno povezan z mejnimi stanji v podjetju, kot so stečaj, prisilna poravnava podjetja in likvidnostna kriza. To so zgolj skrajne situacije v podjetju, ko je notranja, prikrita in obvladovana kriza že prerasla v nenadzorovano. Rešitev v teh ključnih trenutkih je pravočasni pristop k strategiji prestrukturiranja, saj se tako lahko izognemo nenadzorovani krizi podjetja.

Svetovanje pri prestrukturiranju podjetij obsega: 

  • diagnostični pregled in analiza obstoječega stanja
  • analizo možnosti dolgoročnega preživetja podjetja
  • racionalizacijo stroškov poslovanja
  • redefiniranje korporativne, poslovnih in funkcijskih strategij
  • odprodaje poslovno nepotrebnih sredstev
  • vsebinsko prestrukturiranje
  • reinženiring
  • reorganizacijo poslovnih procesov
  • povečevanje vrednosti podjetja

V P&S CAPITAL s pomočjo lastne razvite metodologije, ki sloni tudi na izkušnjah in znanju priznanih tujih strokovnjakov s področja kriznega upravljanja, nudimo storitve s področja kriznega in nekriznega prestrukturiranja podjetja. Temeljni in končni cilj prestrukturiranja podjetja je, ne samo omogočiti dolgoročno preživetje podjetja, temveč omogočiti dolgoročno preživetje podjetja s ciljem povečevanja njegove vrednosti za lastnike.

Sorodne novice

Reference

ACH
Glavni, Poslovno svetovanje
BTC
Glavni, IT Reference, Poslovno svetovanje
DZS
Poslovno svetovanje
NLB
Glavni, IT Reference, Poslovno svetovanje
Riko
Poslovno svetovanje
SKB
Glavni, IT Reference, Poslovno svetovanje