Prestrukturiranje podjetij

Prestrukturiranje podjetij

V Sloveniji je pojem prestrukturiranja podjetja tesno povezan z mejnimi stanji v podjetju, kot so stečaj, prisilna poravnava in likvidnostna kriza. To so zgolj skrajne situacije v podjetju, ko je notranja, prikrita in obvladovana kriza že prerasla v nenadzorovano. Rešitev v teh ključnih trenutkih je pravočasni pristop k strategiji prestrukturiranja, saj se tako lahko izognemo nenadzorovani krizi podjetja.

Svetovanje pri prestrukturiranju podjetij obsega: 

  • diagnostični pregled in analiza obstoječega stanja
  • analizo možnosti dolgoročnega preživetja podjetja
  • racionalizacijo stroškov poslovanja
  • redefiniranje korporativne, poslovnih in funkcijskih strategij
  • odprodaje poslovno nepotrebnih sredstev
  • vsebinsko prestrukturiranje
  • reinženiring
  • reorganizacijo poslovnih procesov
  • povečevanje vrednosti podjetja

V P&S CAPITAL s pomočjo lastne razvite metodologije, ki sloni tudi na izkušnjah in znanju priznanih tujih strokovnjakov s področja kriznega upravljanja, nudimo storitve s področja kriznega in nekriznega prestrukturiranja podjetja. Temeljni in končni cilj prestrukturiranja podjetja je, ne samo omogočiti dolgoročno preživetje podjetja, temveč omogočiti dolgoročno preživetje podjetja s ciljem povečevanja njegove vrednosti za lastnike.

Sorodne novice

Reference

ach
ACH
Glavni, Poslovno svetovanje
btc-city
BTC
Glavni, IT Reference, Poslovno svetovanje
dzs
DZS
Poslovno svetovanje
nlb
NLB
Glavni, IT Reference, Poslovno svetovanje
riko
Riko
Poslovno svetovanje
skb
SKB
Glavni, IT Reference, Poslovno svetovanje