Neodvisni pregled poslovanja (IBR)

Neodvisni pregled poslovanja (IBR)

Neodvisni Pregled Poslovanja (IBR) je lahko dragoceno orodje za analiziranje trenutnega stanja in prihodnjih obetov podjetja. P&S CAPITAL preuči trenutno finančno sposobnost posojilojemalca in identificira ključne probleme posojilojemalca, poleg tega pa neodvisni pregled poslovanja zagotavlja nepristranski pogled na napovedi prihodnjega poslovanja družbe. Z opredelitvijo ključnih problematik v podjetju, P&S CAPITAL identificira in predstaviti možnosti za prestrukturiranje dolga, ali pripravi načrt za racionalno odločanje in sprejemanje odločitev ob upoštevanju strateških možnosti za različne interesne skupine v družbi.

Identifikacija ključnih področij in problematik v podjetju;

  • Analiza celotne finančne izpostavljenosti (analiza zadolženosti);
  • Analiza kratko do srednje ročnih denarnih tokov podjetja;
  • Priporočila o najboljših praks in postopkov upravljanja podjetij;
  • Priporočila glede optimalnih strategij podjetja v prihodnosti.

Sorodne novice

Reference

ach
ACH
Glavni, Poslovno svetovanje
btc-city
BTC
Glavni, IT Reference, Poslovno svetovanje
dzs
DZS
Poslovno svetovanje
nlb
NLB
Glavni, IT Reference, Poslovno svetovanje
riko
Riko
Poslovno svetovanje
skb
SKB
Glavni, IT Reference, Poslovno svetovanje