Neodvisni pregled poslovanja (IBR)

Neodvisni pregled poslovanja (IBR)

Neodvisni Pregled Poslovanja (IBR) je lahko dragoceno orodje za analiziranje trenutnega stanja in prihodnjih obetov podjetja. P&S CAPITAL preuči trenutno finančno sposobnost posojilojemalca in identificira ključne probleme posojilojemalca, poleg tega pa neodvisni pregled poslovanja zagotavlja nepristranski pogled na napovedi prihodnjega poslovanja družbe. Z opredelitvijo ključnih problematik v podjetju, P&S CAPITAL identificira in predstaviti možnosti za prestrukturiranje dolga, ali pripravi načrt za racionalno odločanje in sprejemanje odločitev ob upoštevanju strateških možnosti za različne interesne skupine v družbi.

Identifikacija ključnih področij in problematik v podjetju;

  • Analiza celotne finančne izpostavljenosti (analiza zadolženosti);
  • Analiza kratko do srednje ročnih denarnih tokov podjetja;
  • Priporočila o najboljših praks in postopkov upravljanja podjetij;
  • Priporočila glede optimalnih strategij podjetja v prihodnosti.

Sorodne novice

Reference

ACH
Glavni, Poslovno svetovanje
BTC
Glavni, IT Reference, Poslovno svetovanje
DZS
Poslovno svetovanje
NLB
Glavni, IT Reference, Poslovno svetovanje
Riko
Poslovno svetovanje
SKB
Glavni, IT Reference, Poslovno svetovanje