Naš inovativen pristop h grajenju in oblikovanju strategije

Naš inovativen pristop h grajenju in oblikovanju strategije

Pri P&S smo na podlagi dolgoletnega sodelovanja s številnimi slovenskimi podjetji pri procesu razvijanja smiselnih in izvedljivih strateških načrtov razvili poseben pristop k strateškemu svetovanju, imenovan Interaktivni proces grajenja strategij. Osnovan je tako na stičišču teorije in prakse kot stroge analitike in mehkih veščin, in njegov glavni cilj je izboljšati finančne rezultate vašega podjetja z redefinicijo vaše strateške smeri – smeri, za katero lahko stojijo vsi zaposleni.
Naš edinstven pristop h grajenju strategij sloni na večih delavnicah, na katerih se naročniku predstavi osnutke strategije. S tem, da damo vsem zaposlenim priložnost odprto izraziti svoje mnenje o predstavljenih idejah, odstranimo prepreke do uspešne izvedbe, saj se zdaj vsi počutijo del nove strategije. Le-ta je pripravljena na osnovi doseženega konsenza glede optimalne rešitve. Sestavljena je iz korporativne strategije, ki določi smer podjetja, poslovne strategije, ki podrobneje opredeli korake do cilja, in finančnega načrta, ki ideje iz obeh prevede v številke. Ker so glavni strateški poudarki ponavadi prodaja, dobičkonosnost in nadzor nad stroški, vsebujejo naši finančni modeli ustrezne ključne kazalnike uspešnosti (KPI), s katerimi lahko začnete meriti vaš napredek na teh področjih od prvega dne.

Oblikovanje Strategije

Sorodne novice

Reference

ACH
Glavni, Poslovno svetovanje
BTC
Glavni, IT Reference, Poslovno svetovanje
DZS
Poslovno svetovanje
NLB
Glavni, IT Reference, Poslovno svetovanje
Riko
Poslovno svetovanje
SKB
Glavni, IT Reference, Poslovno svetovanje