Matej Jeraj

Matejeva biografija

Matej Jeraj je zaposlen v P&S CAPITAL 9 let. Pridobil si je obsežne izkušnje s področja vrednotenja podjetij, skrbnih pregledov, svetovanja pri prodajah in nakupih podjetij, prestrukturiranju in upravljanju private equity skladov.

Tekoče govori angleško, rusko, hrvaško in srbsko ter pogovorno nemško.

Bil je član ali vodja ekipe pri več kot 50 projektih vrednotenja podjetij v Jugovzhodni Evropi in Ukrajini.

Do sedaj je opravil več kot 30 skrbnih pregledov, pri je čemer je uporabil obsežne izkušnje o poslovanju v tranzicijskih ekonomijah.

Sodeloval je pri večjem številu prevzemov ciljnih podjetij v Jugovzhodni Evropi in Ukrajini.

Opravlja tudi spremljanje poslovanja (monitorig) podjetij, ki so v lasti P&S private equity sklada.

Ima številne izkušnje s poslovanjem v Ukrajini, kjer je tudi direktor hčerinske družbe. In je odgovoren za P&S projekte v tej državi.

Glavni sektorji: telekomunikacije, finančne storitve, zavarovalništvo, avtomobilski deli, lekarništvo, zdravstvo, poslovanje z odpadki.

Mednarodne izkušnje

Hrvaška, Srbija, BiH, Bolgarija, Romunija, Ukrajina

Izobrazba

  • Ekonomska fakulteta Ljubljana – diplomirani ekonomist (bančništvo)

Izkušnje

  • P&S CAPITAL (od marca 2006) – trenutno delo: vrednotenje podjetij, finančni skrbni pregledi, finančno prestrukturiranje in upravljanje private equity skladov
  • P&S CAPITAL UKRAINE LLC (od julija 2008) – odgovoren za P&S projekte v Ukrajini