Dean Mikolič

Deanova biografija

Dean Mikolič je podjetnik že več kot 25 let, odkar je pridobil univerzitetno izobrazbo. Ima številne vodstvene izkušnje na področju vrednotenja podjetij, finančnega svetovanja, bančnih terjatev, prestrukturiranja podjetij, strateškega svetovanja in upravljanja zasebnega kapitala. Tekoče govori angleško, hrvaško, srbsko in pogovorno rusko ter nemško.

Opravil je več kot 1.300 projektov vrednotenj podjetij in velja za enega izmed pionirjev na področju vrednotenja podjetij v Vzhodni Evropi. Je pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij pri Slovenskem inštitutu za revizijo, je član EACVA, European Association of Certified Valuators and Analysts.

Vodil je več kot 150 skrbnih pregledov in forenzičnih preiskav v Sloveniji, BiH, Srbiji, Makedoniji, Ukrajini, Albaniji, Romuniji, Bolgariji, Avstriji, Španiji, Italiji, ter na Hrvaškem in Kosovu.

Svetoval je pri številnih prodajah in prevzemih podjetij z namenom, da podpre proces odločanja vodstva družb pri vprašanjih strateškega razvoja, ustvarjanja vrednosti in rasti.

Sodeloval je pri transakcijah z bančnimi terjatvami v lasti DUTB in slovenskih bank odkar se je ta trga začel razvijati v Sloveniji.
Svetoval je pri finančnem in operativnem prestrukturiranju številnih podjetij v zadnjih 20 letih. Začel je s svetovanjem slovenskim podjetjem, ki so ostale brez pomembnega trga nekdanje Jugoslavije v prvih letih po osamosvojitvi. Sodeloval je tudi pri EBRD projektih posebnega programa prestrukturiranja v Sloveniji. Svetoval je tudi številnim podjetjem pri razvoju in poslovnih strategijah.

Ima več kot 15 let izkušenj v uspešnih naložbah v mala in srednje velika podjetja. Je ustanovitelj in predsednik upravnega odbora sklada zasebnega kapitala v Luxembourgu, ki ima naložbe v Bolgariji, Romuniji in Ukrajini. Osebno je odgovoren za naložbe v Bolgariji in Romuniji. Bil je tudi član investicijskega odbora tretje največje slovenske privatizacijske družbe za upravljanje in je sodeloval pri oblikovanju naložbene strategije v njenih investicijskih skladih.

Glavni sektorji: Telekomunikacije, energetika, trgovina na drobno, lekarne, pivovarne in proizvodnja brezalkoholnih pijač, živilska industrija, mediji, ravnanje z odpadki, finančne storitve.

Mednarodne izkušnje

Hrvaška, Srbija, BiH, Črna gora, Makedonija, Kosovo, Albanija, Bolgarija, Romunija, Ukrajina, Avstrija, Nemčija, Italija, Španija, Velika Britanija in ZDA

Izobrazba

  • Ekonomska fakulteta Ljubljana – Univerzitetni diplomirani ekonomist
  • Slovenski inštitut za revizijo– Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij
  • Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo– Licenca za vrednotenje podjetij
  • Član EACVA, European Association of Certified Valuators and Analysts

 

Izkušnje

  • P&S CAPITAL – Direktor, starejši partner
  • P&S East Growth Sarl – Ustanovitelj in predsednik upravnega odbora private equity sklada
  • Član v nadzornih svetih v številnih slovenskih podjetjih
  • Predavatelj – Različne institucije